GIA Certified 0.55 Carat Diamond Orange-Yellow Colour SI1-Clarity-GIA-5182116323
Diamond Weight (TDW): 0.55 Carat
Diamond Colour: Orange-Yellow
Diamond Clarity: SI1
Diamond Polish: Very Good
Diamond Symmetry: Very Good
Diamond Report: GIA-5182116323 (GIA Laser Inscribed)