2.08ct E-Colour-VVS2-GIA Certified Diamond-Triple EXCELLENT-183JG7664
Diamond Weight (TDW): 2.08 Carats
Diamond Colour: E
Diamond Clarity: VVS2
Diamond Cut: Excellent
Diamond Polish: Excellent
Diamond Symmetry: Excellent
Diamond Report: GIA-2344677664 (GIA Laser Inscribed)