1.55ct E-Colour-VVS1-GIA Certified Diamond-Triple EXCELLENT-183JG9195
Diamond Weight (TDW): 1.55 Carats
Diamond Colour: E
Diamond Clarity: VVS1
Diamond Cut: Excellent
Diamond Polish: Excellent
Diamond Symmetry: Excellent
Diamond Report: GIA-7332499195 (GIA Laser Inscribed)